D            CZ
Kdo jsme?
Kontakty
Plánované akce
Publikace
Dokumentace
Impresum
Startseite
Hlavní stránka

Česko-německé fórum žen

Aktivní členky organizace Helsinki Citizens‘ Assembly se rozhodly na zářijové konferenci v roce 1996, že podpoří svojí prací přípravu dohod, které měly za účel podporu a prohlubování vzájemných vztahů mezi obyvateli České republiky a Spolkové republiky Německo. Konference byla zakončena založením fóra žen obou států. Fórum je otevřeno všem ženám, které se chtějí věnovat úloze procesu smíření a rozvíjení vztahů dobrého sousedství obou zemí.

Aktuální Informace

CÍM DRÍVE, TÍM LÉPE PRO BUDOUCNOST
Vícejazycná výchova ve školkách

14. a 15. září 2006
ve Vedecké knihovne v Liberci
...více

 

LEPIEJ WCZEŚNIEJ NIŻ PỐŹNIEJ
Wielojęzyczność w przedszkolu

14. i 15. września 2006
Biblioteka Naukowa Liberec
...następne